Visions-arbete

Vi skapar gemensamt framtiden och visionen! Vi målar tillsammans upp en tilltalande bild som vi vill uppnå – Storytelling!

Allt är nytt, ingen har facit och vi befinner oss i en gemensam lärprocess.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed