Ekonomiska krisen?

Har du någonsin tänkt att något kanske inte är helt rätt med ekonomin?
Det kan låta som en uppenbart fråga just nu, men många människor ställde denna fråga när Omställning var i sitt uppstarts fas i de mer blomstrande åren 2005 och 2006. Medan vi kanske kände mycket mer välmående då, var många oroliga för att vår ekonomi saknade resiliens (motståndskraft). Folk undrade hur det ekonomiska systemet som vi nu har var inte utrustade för att hantera chocker som plötsliga höjningar av oljepriset eller energibrist.
I själva verket vår ekonomiska tillväxt, är allmänt förstått, att vara helt knuten till ökat energianvändningen, och det har alltid varit så. Omställning utmanar idén att vi måste gå tillbaka till den ekonomiska tillväxten, i den konventionella mening. Omställning föreslår nya sätt att regenerera ekonomin genom att göra saker mycket mer lokalt igen och verkligen skära ner på hur mycket våra företag och tjänster är beroende av fossila bränslen. Detta kan vara enormt ekonomiskt fördelaktigt för våra lokala samhällen,

Share

Comments are closed