Vi Finns

-9 månader 9 kommuner

Leader Sommenbygd jobbar för en levande landsbygd. Ett av målen med projektet Vi finns är att synliggöra målgruppen unga vuxna och att omvandla eventuella problem till möjligheter. Allt för att göra det mer attraktivt för alla åldersgrupper och på så sätt behålla eller öka befolkningen i landsortskommunerna. Det är viktigt att det finns en given plats oavsett i vilket skede man är i livet. Unga vuxna är ”lätt” att glömma bort då det är en flyktig grupp(resande, studerande, flyttande) men genom att se deras behov ökar möjligheten att de vill stanna kvar eller komma tillbaka redan efter några år ute i övriga världen. Det handlar om delaktighet, att låta dem Kärnpersonsträffsbildväxa och vara med att utveckla sin hemort.

Leaderprojektet Vi Finns fokuserar på 18-25åringar i 9 stycken landsortkommuner i Sommenbygd. Genom att tillsammans skapa arrangemang som är riktade till alla åldrar och intressen kommer nya infallsvinklar & samarbeten att utveckla landsbygden.

Vi vill påvisa att det är lika grymt att bo på vischan som i storstan. Dagens teknik gör att man inte behöver bo i Stockholm eller London för att jobba som entreprenör, starta företag eller göra fantastiska event. Vi är här, vi gör grymma saker & Vi Finns!

Under våra 9 projektmånader kanske man stöter på en manskör på konsum, ett babyrave, pensionärsgraffitikurs, utställning på en husvägg, föreläsning om tillsatser i mat, motorcrosskurs, rockspelning i en grusgrop osv.

Vi hoppas även på att väcka upp olika typer av debatter efter projektet. Hur kan man göra landsbygden attraktivare för unga vuxna? Betydelsen av mötesplatser? Finns det en god kommunikation mellan olika åldergrupper & de som styr kommunerna?

Text o bild: Lottie Rääf

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed