Varför ställa om

Klimatförändringar

Klimatförändringarna pågår just nu och experterna är eniga om att vi människor ligger bakom den genom användandet av fossila bränslen. Vi släpper ut växthusgaser som i sin tur värmer upp jorden och skapar flera extrema väderkatastrofer.

 

 Den förestående oljetoppen

Vi säger inte att oljan kommer att ta slut. Den dagen kanske aldrig sker. Men antagandet är istället att vi snart kommer att se slutet på en tid med billig olja och allt den har möjliggjort.

 

Den ekonomiska krisen

Pengar skapas genom att de lånas ut till människor. Så pengar är egentligen lika med skuld! Problemet med att generera skuld är att det bygger på antagandet att vi i framtiden kommer att vara rikare än nu, för att kunna betala denna skuld. Och det bygger i sin tur på tillgång på billig energi för den ekonomiska tillväxten. Men den nuvarande ekonomiska krisen har gett oss insikt om att mycket av världens skulder är ”giftiga” (dvs. oåterbetalbara) och ger djupa konsekvenser för länder och enskilda individer.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed