Vägar mot vår gemensamma framtid….

Vi vill bjuda dig på en resa, en resa mot en okänd framtid där vi inte längre lever av morgondagen, inte längre lånar resurser av våra barn och barnbarn och där vi bygger samhällen som står stadigt när det blåser snålt. Vi är inte modigare eller duktigare än andra, vi har inga särskilda talanger, vi är inga hjältar, vi har inte alla svar – men vi har en tilltro till att vi tillsammans kan hitta vägen. Vi är också övertygade om att vi kommer att öka vår livskvalitet och välmående under resans gång. Vill du följa med?

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed