Ett informations insats som vill bidra till fler medvetna konsumenter som vågar fråga i butiker om varans innehåll och att välja giftfritt.

web-vaga-fraga

Våga fråga – välj giftfritt när du shoppar!

Vi vill minska användningen av farliga kemikalier i samhället

Alla varor innehåller kemiska ämnen

En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan också vara tillsätta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller för att ge varan en blank metallyta.

Risker

När ett kemiskt ämne finns i en vara, kan det under vissa omständigheter läcka eller avdunsta från varan. Det kan hända under själva tillverkningen av varan, när den används eller när varan blir till avfall. En del kemiska ämnen kan orsaka negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

Här är några exempel på farliga kemikalier i varor

Mjukgörande ftalater i plastleksaker och andra platsprodukter

  • Flamskyddsmedel i elektronik och textilier för att det ska vara mindre brandfarliga

  • Fluorerade ämnen i textilier för att de ska vara vatten- och smutsavvisande

  • Tungmetaller och krom i skor och andra skinnprodukter

  • Bly och kadmium i smycken och knappar

  • Kadmium i konstnärsfärger och laddbara batterier

  • Antibakteriella ämnen som i silver i träningskläder och kylskåp

  • Triclosan i tandkräm och deodoranter

Vad kan du som konsument göra?

Ställ frågor i affären. Var misstänksam mot vara som luktar starkt av kemikalier. Det är inte vanligt, men det händer att vissa varor orsakar allergier eller överkänslighetsreaktioner. Vid sådana besvär, meddela företaget där varan köptes.

När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för de varorna de säljer. Du kan alltid fråga i affären om du undrar om en vara innehåller någon farligt kemikalie. Man kan inte se på en vara om den innehåller farliga kemikalier och varor behöver inte heller märkas om de innehåller något farligt. Om en vara innehåller en kemikalie som finns med på den så kallade ”kandidatförteckningen” har du dessutom rätt att få veta detta inom 45 dagar.

Vad är kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är en lista över de ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Den är framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. På listan finns särskilt farliga ämnen som bland annat kan orsaka cancer och störa vår fortplantning. Ämnen på kandidatförteckningen kan finnas i alla möjliga konsumentvaror som plastprodukter, textilier, elektronik och byggvaror. Mer information hittar du på www.kemi.se

Vilket ansvar har företagen?

Det är företagen som tillverkar, importerar och säljer varor som är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Därför måste de arbeta medvetet med kemikaliefrågor. Företagen måste ha kontroll på om varorna innehåller farliga ämnen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. De ska också kunna informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

Nationellt miljömål

Våga Fråga genomförs för att bidra till måluppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt miljö- och konsumentnämndens mål om Giftfri miljö: att minska användningen av kemikalier som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden.

Relaterade dokument: Klicka på bilderna nedan för att läsa

Vaga-fraga-info-till-butiksvaga-fraga-info-till-kund

Relaterade länkar:

Kemikaliekonforensen i Jönköping: Facebooksidan Kemikalieinspekitionen: www.kemi.se sök på kandidatförteckningen Svensk Handel: www.svenskhandel.se Medlemmar i Svensk Handel hittar mer hjälp och information på Svensk Handels hemsida

Ett informations insats som vill bidra till fler medvetna konsumenter som vågar fråga i butiker om varans innehåll och att välja giftfritt.

våga-fråga

Våga fråga – välj giftfritt när du shoppar! Vi vill minska användningen av farliga kemikalier i samhället Alla varor innehåller kemiska ämnen En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan … Fortsätt läsa

Share

Underkastelse är en film om ”kemisamhället”, det samhälle som vuxit fram sedan Andra Världskriget.

Underkastelsen

Filmen handlar om kriget mot oss själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det. Hör vittnesbörden från 23 världsledande professorer om hotet som omger oss och finns i oss, och som riskerar utplåna mänskligheten långt innan epidemier, krig eller klimatförändringar. ”Underkastelsen” är en film om ”kemisamhället”, det samhälle som vuxit fram … Fortsätt läsa

Share

Näringslivsfrukost, Miljö & Hälsa, länsstyrelsen och Omställning Tranås, inbjuder dig som driver/arbetar i butik i Tranås till en gemensam frukost i Tranås Stadshus.

våga-fråga

Inbjudan Tema Giftfri miljö 16 sep STADSHUSET Kl 8:00-9:00 Är kemikalier i varor ett problem? Miljö & Hälsa, tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län och Omställning Tranås, inbjuder dig som driver/arbetar i butik i Tranås till en gemensam frukost i Tranås Stadshus. Gustav Enander från länsstyrelsen, pratar om de nationella generationsmålen med … Fortsätt läsa

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed