Näringslivsfrukost, Miljö & Hälsa, länsstyrelsen och Omställning Tranås, inbjuder dig som driver/arbetar i butik i Tranås till en gemensam frukost i Tranås Stadshus.

vaga-fraga-info-till-kundInbjudan
Tema Giftfri miljö
16 sep STADSHUSET
Kl 8:00-9:00

Är kemikalier i varor ett problem?

Miljö & Hälsa, tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län och Omställning Tranås, inbjuder dig som driver/arbetar i butik i Tranås till en gemensam frukost i Tranås Stadshus.

Gustav Enander från länsstyrelsen, pratar om de nationella generationsmålen med tonvikt på en Giftfri miljö.

Frida Gårdmo, Omställning Tranås
berättar mer om ”Våga fråga-projektet” där du som handlare fyller en viktig roll gentemot kund.

Anmäl dig till: Per-Olof Kättström
per-olof.kattstrom@tranas.se
Frågor besvaras av Eva Andersson,
tfn. 076-311 32 00 alt. via mejl
info@omstallningtranas.se

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed