Vad händer när en larv blir en fjäril?

Vad händer när en larv blir en fjäril?
Hur larven blir en fjäril är en historia från biologin som har bäring i Omställningsarbetet. Larven kryper in i puppan och ut kommer en vacker fjäril. Vad har det med Omställningsarbetet att göra?

 

När larven blir en fjäril är det ju inte så att larven kryper in i puppan och att den där inne blir ett litet fjärilsfoster som börja växa undan för undan. Och som sen när det blir stort knackar hål på puppans skal och kryper ut, som en kyckling gör. Nej, så är det inte.

Vad man upptäckt är att det bildas små imago-celler  imago kommer från engelskans imagination, alltså fantasi, föreställning. Larvens immunsystem slår brutalt ihjäl imago-cellerna. Men, så vid något tillfälle finns det tillräckligt många imago-celler och de får kontakt med varandra och de tar över; deras föreställning om att de ska bli en fjäril tar och över och ur larvens och puppans massa kryper så småningom en fjäril ut.

På samma sätt är det med Omställningsarbetet. Alla vi som deltar i Omställningsarbetet är en massa imago-celler runtom i kommunerna i hela länet  ja i hela landet. Vid något tillfälle kommer vi vara tillräckligt många och när vi får kontakt med varandra så är det vår föreställning om en hållbar värld i balans och harmoni, som tar över från den värld vi har idag.

Så vår uppmaning är: Tänk på larvens imago-celler som till att börja med får kämpa mot sitt eget immunsystem men som sedan lyckas och kan komma fram som en fjäril. På samma sätt går det, trots motstånd, att ändra en värld och sätt att leva  bara vi blir tillräckligt många och får kontakt med varandra.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed