Vad är Peak Oil?

”Peak oil” är en teknisk term för att beskriva hur vi har använt, eller är mycket nära att ha använt mer än hälften av all olja i världen. Det antyder att vi kommer aldrig att kunna producera olja på riktigt samma sätt igen. Detta innebär att vi kommer att bli mycket mer begränsad i vår förmåga att konsumera bensin och oljebaserade produkter som kommer att har allvarliga konsekvenser för vår nuvarande livsstil.

Under de senaste åren har vi alla bevittnat kostnader för bilismen och uppvärmning av våra hus går upp som bensin och gas har blivit dyrare. Från tid till annan får vi höra fler människor som säger saker som ”olja håller på att ta slut”. Även om det kanske inte är riktigt sant, vi kan börja undra hur mycket längre vi kan fortsätta att vara beroende av tillgången på olja. ”Peak oil” ger oss en mer korrekt förståelse av denna situation och vårt förhållande till energiförsörjningen som vi ta för givet.

Varför behöver vi veta om Peak Oil? Nästan allt vi gör är beroende av tillgången på billiga fossila bränslen, särskilt olja. Tänk bara hur svårt livet skulle vara utan våra regelbundna leveranser av billig olja. Peak Oil säger att vi måste börja förbereda nu för denna eventualitet.

Share

Comments are closed