Vad är Omställning?

Kärnan i Omställning ligger i namnet. Den beskriver den tid av förändring vi alla lever i. Omställning tanken är om att alla av oss är en del av denna förändring. Omställning erkänner att vår nuvarande oljeberoende lämnar oss mycket sårbara. Omställning utforskar och utvecklar sätt att vi kan förändra från våra energislukande sätt att leva som är helt beroende av olja, till sätt som är mindre så. I verkligheten Omställning handlar om mycket mer än så. Det handlar om folk som tar ett större intresse i deras nuvarande och framtida behov, att bli mer medvetna om den värld de lever i att tänka på hur de verkligen vill leva och att sätt igång så att det hända på den sätt som funkar för de.

Omställning Tranås finns för folket i Tranås och Sommenbygd för att skapa ett blomstrande, friska, omtänksamma lokalsamhällen där människors levnadssätt ta hänsyn till kommande generationers behov samt de nuvarande. Stigande bränslepriser, ekonomisk osäkerhet och klimatförändringar medföra många utmaningar. Men Omställning Tranås fokuserar på dessa som möjligheter att öka personlig och lokalsamhälle välbefinnande, att utöka vår lokala ekonomin, och för att hitta sätt att leva som ligger i linje med vår jordens naturliga system.

Share

Comments are closed