Vad är klimatförändring?

Klimatförändring beskriver de förändringar som sker i jordens totala temperatur. Under miljontals år temperaturen har varierat en hel del. Ibland förändringar ske mycket långsamt, vilket gör att växter och djur kan migrera och anpassa sig till förändringarna. Ibland händer förändringarna snabbare, vilket leder till omfattande utplåning.
Förändras klimatet just nu? Expert forskare från hela världen är överens om att den globala medeltemperaturen ökar snabbt. Detta beror på den enorma mängd gaser som släppts ut i atmosfären genom moderna levnadssätt. Förbränning av fossila bränslen ger koldioxid, en osynlig gas som ökar växthuseffekten – filten av gaser runt jorden som håller värmen i. Som vi har bränt kol, olja och naturgas i ökande takt, har våra koldioxidutsläpp ökat, som leder till allt mer temperaturhöjningar.

Vad är effekterna av klimatförändring? Vi ser redan effekter av klimatförändring. På vissa ställen har det varit extrem torka, i andra platser allvarliga översvämningar, och många ställen har haft rekord temperaturer. Människor som lever på land nära havet känner av effekterna av vad som verkar som små ökningar av havsnivån som isen smälter.

Men det kan vara mer allvarliga effekter framöver – som arktiska isen smälter den vita yta som reflekterar värme ersätts av den mörka havet som absorberar värme, vilket i sin tur påskyndar uppvärmningen och smälter mer is. Nära till polarcirkeln finns tusentals miles av Tundra – frusen mark som håller enorma mängder metan, en annan mycket mer kraftfull växthusgas. Om detta smälter all metan kommer att släppas, som leder till mer extrema uppvärmningen.

Det finns många av dessa ”positiva återkopplingar” – där uppvärmningen orsakar något som leder till mer uppvärmning, vilket skapar en risk för skenande klimatförändringar.
Dessa förändringar sker mycket snabbare än något som orsakats av naturliga cykler, vilket ger växter och djur liten chans att anpassa sig eller flytta. Detta kan vara riktigt kritisk om vi tänker på viktiga arter såsom insekter som pollinerar våra grödor, eller vår fisk.

Vad kan vi göra? En av de viktigaste aspekter av Omställning är att vi måste hitta sätt att leva som tar hänsyn till planetens biologiska gränser. Många av de projekt och förslag som har kommit från Omställning Tranås undersöker hur vi kan göra deta. Tänk om vi kan utforma våra dagliga aktiviteter så att de fungerar mer som växter eller, ännu bättre, en skog ekosystem. Det finns inga avfallskärl i naturskogar – allt som produceras av en anläggning eller varelse används av en annan, särskilt CO2!

Share

Comments are closed