Vad kan man göra vid offentlig upphandling? Hur får man med lokala producenter?

upphandlingsforum

www.upphandlingsforum.se

Utmaningen:

För att göra en bra upphandling måste man ha kännedom om marknaden. När det gäller offentlig upphandling av livsmedel innebär det god kännedom om de möjliga leverantörer som finns, även små och medelstora leverantörer lokalt. Upphandlingsunderlag som ger möjlighet även för små och medelstora leverantörer att delta och lägga anbud ökar konkurrensen och ett avtal med kommunen kan ge god grund för utveckling av mindre livsmedelsföretag.

Beskrivningen:

Syftet med projektet Upphandlingsforum är att öka möjligheterna för lokala små och medelstora producenter/leverantörer att delta och vinna avtal vid livsmedelsupphandlingar i kommunerna i Jönköpings län. Det gynnar utvecklingen av livsmedelsproduktion och förädling samtidigt som det ger ökad konkurrens i livsmedelsupphandlingarna och ställer krav på en medveten upphandling som inte bara gäller lägsta pris. Kvalitets- och miljökrav på upphandlade livsmedel är en förutsättning för att nå de nationella miljömålen och för att kunna erbjuda goda måltidsupplevelser i förskola, skola och äldreomsorg.

Lösningen:

För att öka kunskapen om den lokala marknaden och intresset för att satsa på upphandlingen av livsmedel föreslår vi möten med representanter från kommun och producenter/leverantörer. Ett möte i god tid inför nästa upphandling ger möjlighet för både företagare och kommun att förändra sina förutsättningar. Ett möte inför kommande upphandling är viktigt för att kunna arbeta fram ett bra förfrågningsunderlag som inte utestänger lokala producenter och leverantörer.

En mo-gäng emellan Omställning Tranås, ABF och Hushållningssällskapet i Jönköpings län *1

_________________________________________

  *1 Vad är ett mo-gäng? Kunskap finns! Genom att

skapa nya kontakter byggs en ”verktygslåda” upp. Varje person/organisation är en modul. Om vi kopplar ihop olika moduler kring ett problem så skapar ett Mo-Gäng (ett gäng med moduler). Flera moduler som jobbar tillsammans = 1 mo-gäng!

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed