Stadsodlingsgrupp i Tranås, Intresset för stadsodling ökar och vi vill inspirera.

2014-04-09 08.57.11Mer odling i staden!

Odling gör städer till vackrare, intressantare och mer hållbara platser. Att odla i staden är inte ett nytt fenomen, men de senaste åren har en odlingsvåg svept fram över  världen och det odlas på hustak och bakgårdar, på ödetomter och i parker. Denna odlingsvåg har även nått Tranås.

Just nu ser vi ett stort intresse att odla ätbart inne i städer. Öar av stadsodlingar med grönsaker, frukt, bär och växter finns nu som en del av stadsbilden i New York, Berlin och Hong Kong.

Stadsodling handlar om odling som sker i staden eller i nära anslutning till den. Produktion och konsumtion sker, geografiskt sett, nära varandra. Men ordet stadsodling leder tankarna fel, för det handlar om mycket mer än ”bara” odling. Det handlar om ett hållbart bruk av stadens naturresurser. Om att minska vår påverkan på miljön, gynna den biologiska mångfalden och möjliggöra både sociala och ekonomiska vinster på vägen. Stadsodlingen inkluderar hela kedjan av händelser som rör maten vi äter:  var och på vilket sätt den odlas, hur den lagras och transporteras samt hur man hanterar  avfallet. Odlingen i staden har en mer mosaikartad struktur än den på landsbygden, då vi i staden kan utnyttja även små områden för odling. Detta gör även att stadsodlingen kan ske enligt ekologiska  principer med manuell ogräsrensning och kompostering istället för besprutning och handelsgödsel. Dessutom är den mindre energikrävande, eftersom det inte finns utrymme för stora maskiner, utan  det mesta av arbetet sker med människokraft.

Kontakta Elisabeth Linderfalk 070 656 7183

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed