Sommenbygd som turistmål

Läsa eller ladda ner här …

Under sommaren 2011 bjöd vi hit Jennifer Hussey från RIKON som är ett irländskt institut som är experter på turism.  Syftet var att få ett utanförperspektiv på möjligheterna att utveckla turism i vår bygd som ett led i att utveckla lokalekonomi.

Projektet är initierat av Omställning Tranås med finansiering via LEADER.

För att undersöka infrastruktur för turism i området från ett utifrånperspektiv.
För att identifiera områdets turism styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Att avslöja insikter i de viktigaste taktiska områden att utnyttja för att främja området och därmed utveckla lönsamheten i olika turistverksamheten.
För att lyfta fram utbildning och företagande stöder att förbättra infrastrukturen för turism och stödja regional utveckling av kvalitet turism.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed