Siesta-modellen

Ett Mo-gäng emellan Omställning Tranås och Coompanion i Jönköpings län. *1

Utmaningen:

Vi lever i ett samhälle som genomsyras av stress och som ger oss riktlinjer hur vi bör vara och uttrycka oss. Många av våra ungdomar lider av stress och känner sig förlamad och maktlös alla måsten, att bli vuxen, att välja rätt, att passa in, att matcha den mediala bilden av att vara snygg mm. – och har fastnat i begränsningar att uttrycka sig och vad man får känna – vad är tillåtet, vad är konst, måste det vara estetiskt mm.

Beskrivningen:

Siesta-modellen är en koppling emellen Omställning Tranås emPOWERment project som ska resultera i människor som kan uppnå egenmakt och personligt entreprenörskap, och Coompanions projekt Ready-SET-Go som är en verktygslåda för unga entreprenörer.

Lösning:

emPOWERment project.

Vi jobbar med utgångspunkten att hittar man sin inre styrka, sina känslouttryck och sitt kreativa uttryckssätt så känner man sig mer hel som människa och kan leva ett mer välmående liv.

emPOWERment’s värdegrund, Alla har rätt att känna sig harmoniska och att uttrycka sig.

emPOWERment jobbar med perspektiven Think inside the box – Think outside the box:

  • Att titta in i “lådan” och se att känslor inte är farliga och att ge ett verktyg för att minska stress och hitta den inre styrkan.
  • Att titta utanför ”lådan” och se att det finns många sätt att uttrycka sig på utan att döma eller kritisera.

De båda perspektiven tillsammans är det som är nyskapande i detta arbete och att ge ungdomarna redskap att ta egenmakt över sina känslor och kreativa uttryckssätt.

Resultatet ska vara människor som kan uppnå egenmakt och personligt entreprenörskap och känner sig klar för Ready-SET-Go och livet i stort. *3

Ready-SET-Go

http://www.coompanion.se/unga_entreprenorers_verktygslada/

http://www.initiativ.org/sv/start

Är workshopens och innehåller fyra steg:

  1. Jag & mitt personliga varumärke. Fokus ligger på individens drömmar, kunskap och talanger.
  2. Mitt team. Tyngdpunkten ligger på grupputveckling och gemensamma värderingar, gruppens vision och nätverksbyggande
  3. Vårt affärskoncept. Kreativitetsövningar och affärstänk varvas för att utveckla gruppernas affärsidé. Affärskoncept skapas och presenteras.
  4. Sist men inte minst. Feedback och tips för fortsatt företagsamhet rundar av workshopen.

Ready SET Go låter deltagarna uppleva hur det är att tillsammans med andra arbeta fram nya idéer och omvandla dem till affärskoncept. Att tänka entreprenöriellt kommer att hjälpa de att förverkliga deras drömmar och idéer, oavsett om det rör sig om att skaffa ett jobb, skapa ett projekt, starta företag eller något helt annat!

____________________________________________

*1 Vad är ett Mo-gäng? Kunskap finns! Genom att skapa nya kontakter byggs en ”verktygslåda” upp. Varje person/organisation är en modul. Om vi kopplar ihop olika moduler kring ett problem så skapar ett Mo-gäng (ett gäng med moduler). Flera moduler som jobbar tillsammans = 1 mo-gäng!

 

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed