Samhället och näringslivet står inför stora utmaningar

REkonimi-projektSamhället och näringslivet står inför stora utmaningar, sinande oljetillgångar betyder högre energipriser och transportkostnader. Till det kommer ett förändrat klimat med oanade effekter för vår livsstil, hälsa, infrastruktur och ekonomi samt ett ekonomiskt system i stort behov av förnyelse. Självklart behöver vi samarbeta mer mellan jordens länder för att hitta lösningar på dessa problem, men allt internationellt arbete kräver starkt lokalt engagemang från både politik och näringsliv för att avgörande beslut ska kunna tas och inte minst genomföras i praktiken. Nyligen fick Transition networks (Omställnings rörelsen i Sverige) projekt ”REconomy” det prestigefyllda förstapriset i EESC civil society price. REconomy handlar om att utveckla ledarskap och visioner för framtiden, om att omvandla organisationer så att de blir mer uthålliga samt om att bidra till utvecklingen av nya företag och näringar lokalt. Ledorden för projektet och för hela Omställnings rörelsens arbete är att ”gräva där man står”, att börja lokalt. Vi kanske inte kan lösa hela världens problem men vi kan välja mer positiva vägar framåt här där vi bor och verkar. Genom att arbeta tillsammans och sätta tydliga gemensamma mål så kan vi skapa positiva lokala drivkrafter som stärker den lokala ekonomin, det lokala näringslivet och skapar ett mer uthålligt samhälle. I dessa turbulenta tider behöver vi alla hitta nya kreativa sätt att samarbeta kring de här viktiga framtids frågor med att börja omställningsprocessen – för  kommunens utveckling – till ett än mer framgångsrikt och uthålligt samhälle.

 Frida Gårdmo, Eva Anderssom och Colm Ó Ciarnáin

 för Omställning Tranås

 * EESC = European Economic and Social Committee

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed