Om

Vad är Omställning?  Omställning Sverige Omställning Utomlands

Om oss

Omställning Tranås började 2008 som ett svar på de utmaningar som vår lokalsamhället står inför t.ex. klimatförändringar peak oil och ekonomisk osäkerhet. För närvarande vår existens, från vår mat och kläder, till våra hem och transport, är beroende på oändliga leveranser av billig olja.

Omställning Tranås är en del av Transition  Network, ett nätverk av städer och byar runt om i världen som står inför de utmaningar av peak oil och klimatförändringar och svarar med kreativa lokalsamhälle styrd initiativ.

Vårt mål är att öka medvetenheten om de utmaningar och möjligheter och undersöka hur Tranås kan göra sin omställning till en mer hållbar framtid. Fokus ligger på småskaliga positiva lösningar som stärker lokalsamhällen, främja lokal livsmedelsproduktion och skapa ekonomiska resiliens (återhämtningsförmåga.)

Vårt program av evenemang angriper huvudet, hjärtat och händerna på övergångsprocessen. Vi hoppas att det finns något för alla och alltid söker volontärer, donationer, stöd och förslag.

En lokal, bättre självförtroende framtid är både oundviklig och önskvärd. Det är upp till oss att göra omställningen. Engagera dig!

Vårt ursprungliga arbetet började som en idé hos några personer 2008 och har utvecklats genom sen des.

Vill du vara med? Kontakta oss

 

Share

Comments are closed