Lokalt svar på globala problem

Det handlar inte bara om att göra samhället mer hållbart, betonar omställningskonceptets utvecklare Rob Hopkins. Klimatförändringar och en snabbt uppseglande energikris kommer att påverka våra samhällen vare sig vi vill eller inte.

För att möta denna utmaning gäller det att skapa samhällen som är resilienta. Ordet resilient är relativt nytt i det svenska språket och översätts närmast med motståndskraftig – eller förmågan att klara av och återhämta sig från störningar. Exempelvis har ett samhälle som är beroende av att mat fraktas till staden med lastbilar en låg resiliens eftersom det snabbt skulle få problem om det blev brist på energi att driva lastbilarna med.

Omställningskonceptet betonar därför vikten av att öka samhällets resiliens. Genom att öka graden av självförsörjning på till exempel mat, vatten, energi och andra resurser. Dessutom ökar resiliensen om människor känner varandra, om produktionen och konsumtionen är mer lokalt förankrad och ekonomin mindre beroende av omvärldens svängningar.

Strategin för att lyckas med detta är att öka medvetenheten om de utmaningar som samhället står inför och samtidigt mobilisera människ

or till att påbörja de förändringar som måste till för att kunna möta dessa utmaningar. Så långt som möjligt strävar rörelsen efter att utnyttja de kunskaper och tillgångar som finns i lokalsamhället för att genomföra omställningen.

Rob Hopkins började utveckla konceptet om ”Transition Towns” medan han arbetade som lärare i ekologisk design på Irland. När han flyttade tillbaka till Storbritannien och byn Totnes i södra England sattes idéerna i verket på allvar och möttes snabbt av ett stort intresse, både i Totnes och i andra delar av Storbritannien.

Efter att ha spridit sig över de brittiska öarna fick rörelsen fäste i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och en rad andra länder. I dag finns över två hundra officiella omställningsstäder och flera tusen som är under uppstart.

Hösten 2009 lanserades rörelsen i Sverige efter närmare ett år av förberedelser. Sommaren året efter fick nätverket Omställning Sverige officiell status som den svenska delen av det internationella Omställningsnätverket. Flera svenska orter har redan omställningsgrupper och fler ligger i startgroparna för att lansera sig som omställningsstäder.

Text: David Jonstad

Tidigare publicerad i Klimatmagasinet Effekt nr 1/2009

Effekt är Sveriges enda samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Magasinet kommer sedan 2009 ut fyra gånger per år. Däremellan skriver vi dagligen om omställning, klimat, energi och ekonomi på Effektbloggen, www.effektmagasin.se. Det senaste numret av Effekt handlar om tid. Hur kan vi bryta oss ur stressamhället? Kommer vi att jobba mer eller mindre när oljan sinar? Effekt säljs i välsorterade tidningsbutiker, men är lättast att få tag på genom en prenumeration.

www.effektmagasin.se

 


 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed