Om Omställning

Utmaningen:

En omställningsprocess utan välbefinnande och kreativitet skulle missa den tredje vägen till ett uthållig och låg koldioxid lokal samhälle. Vi som människor påverkas mer av det vi gör än av det vi hör.

 

Beskrivningen:

Syftet med partnerskapet är att lyfta folkets kulturupplevelser och möjligheten till att delta i kultur aktivt, om det är konst, litteratur, teater, dans, musik, film, arkitektur eller fotografi. Ökat välbefinnande, som har beskrivits av John Holmberg vid Chalmers som den tredje vägen till klimatomställning i sin rapport till Naturvårdsverket. Den mest förespråkade vägen är att lite till tekniska landvinningar. En annan väg talar om uppoffringar. Den tredje vägen till klimatomställning utgår ifrån människans välbefinnande och en förändring av vårt konsumtionsmonster. Våra värderingar liksom vårt livs kvalité är påverkat mest av våra handlingar och upplevelser, och ett mer kultur orienterat samhälle är betraktat att skapa ett mer entreprenöriell, miljömedveten, kreativt och hälsosamt samhälle.

 

Lösningen:

En omställningsprocess utan välbefinnande och kreativitet skulle missa den tredje vägen till ett uthållig och låg koldioxid lokal samhälle. Vi som människor påverkas mer av det vi gör än av det vi hör.

Ökat välbefinnande, som har beskrivits av John Holmberg vid Chalmers som den tredje vägen till klimatomställning i sin rapport till Naturvårdsverket. Den mest förespråkade vägen är att lite till tekniska landvinningar. En annan väg talar om uppoffringar. Den tredje vägen till klimatomställning utgår ifrån människans välbefinnande och en förändring av vårt konsumtionsmonster. Våra värderingar liksom vårt livs kvalité är påverkat mest av våra handlingar och upplevelser, och ett mer kultur orienterat samhälle är betraktat att skapa ett mer entreprenöriell, miljömedveten, kreativt och hälsosamt samhälle.

Här slutar miljöarbetet och börjar kultur arbetet. Med tre hög kompetent partners från tre länder med egna specialiteter ska skapas kulturellt utbyte med syfte att professionalisera industrin och erbjuder folk att leva en annat sorts live. Trinity Collage University Wales har en stark tradition inom kultur utbildning och är specialiserat i litteratur, Wexford Arts Centre Irland jobbar med alla former av kultur men specialisera sig i samtidskonst, och Studiefrämjandet i Jönköpings län är specialister inom musik. Omställning Tranås har samlat 8st representanter för de här organisationerna i Tranås för att skapa ett projekt. Resultatet har varit större, ett partnerskap där vem som helst från de relativa regionerna kan använda partnerskapens teknisk och praktisk erfarenheter. Partnerskapet ska använda för att utveckla kommun, förening eller personliga förmågor eller intresse i kultur och sin genomförande. Genom flera projekt, teknisk och kulturella utbyte och samarbete ska underlätta utvecklingen av kreativnäring och turistnäring i regionen.

 

Share

Comments are closed