Klimatnätverket på gång i Tranås

Ett klimatnätverk håller på att starta i Tranås. Människor som vill göra något åt klimatförändringarna träffas för att fika och prata. Syftet med träffarna är att lära och få inspiration av varandra samt – för dem som vill – att diskutera och planera gemensamma kampanjer och aktiviteter. Det är upp till var och en hur mycket man vill engagera sig.

Ett klimatnätverk är en löst sammansatt form av organisation där människor kan mötas och dra nytta av varandra. Nätverkets fokus ligger på lokala frågor, på sådant som går att påverka. Vad man kan som privatperson göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser? Vad kan kommunen göra för att främja klimatpositiva åtgärder? Finns det lokala företag som förtjänar positiv uppmärksamhet för sin klimatpolicy?

I klimatnätverket enas man också om angelägna frågor man vill driva gemensamt samt formerna för detta. Syftet med nätverket är också att vara en kraftkälla för medlemmarna. Klimatnätverket ska vara ett ställe där det är trivsamt och inspirerande att vara, trots att klimatproblematiken är så svår.

Den samlade erfarenheten i Tranås klimatnätverk är stor. Många av dem som brukar komma till träffarna har arbetat med klimatfrågor i många år och tillsammans har man god inblick i såväl miljöteknik som i lokalpolitiska och kommunala frågor. Men nätverket vill växa och nya medlemmar utan tidigare erfarenhet av klimatarbete är varmt välkomna. Nya perspektiv och nya åsikter behövs för att man ska hitta nya konstruktiva lösningar.

Vad är ett klimatnätverk?

Den globala uppvärmningen orsakar händelser som berör vår värld i ett brett perspektiv: humanitärt, ekonomiskt, ekologiskt osv. Därför berör klimatfrågan många olika typer av organisationer och engagerar många olika enskilda människor. För att förändringar ska kunna ske behöver dessa människor en gemen­sam mötesplats. Ett klimatnätverk är en sådan mötesplats: en löst sammansatt organisation där människor kan träffas och dra nytta av varan­dras engagemang. Syftet är att man enklare ska kunna samarbeta för att gemensamt uppmärk­samma klimatfrågan på lokal nivå. När man gör gemensam sak blir det inte bara lättare att genomdriva lite större projekt, utan också mycket roligare att jobba. Medlemmarna i nätverket inspireras av varandra, kontakter knyts och ju fler invånare nätverket representerar desto större gehör får frågorna som lyfts hos ansvariga politiker.

Klimatnätverk finns redan i flera kommuner i Jönköpings län och runt om i landet. De drivs med ideella krafter och hur de drivs bestäms fullt ut av de människor som engagerar sig i nätverket.

Vanliga aktiviteter är:

  • Att arrangera föredrag, studiecirklar eller diskussionsträffar med teman (för- och nackdelar med etanolbilar, klimatsmart matlagning t ex).
  • Att uppmärksamma globala/nationella kampanjer som Earth hour och bilfria dagen.
  • Att ta kontakt med politiker, kommunala nämnder, utskott och tjänstemän och skriva insändare. Syftet är att skapa opinion och få beslutsfattare inom näringsliv och politik att fatta beslut som gynnar minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Att starta och administrera facebookgrupper för samåkning eller second hand-försäljning.
  • Arrangera bakluckeloppis, bytesdagar eller tillfällen med second hand-försäljning.

Men endast den egna fantasin sätter gränser för vad man kan göra. En man i Eksjö klimatnätverk experimenterar t ex med odling av Jesus-ciklider i syfte att ta fram en klimatneutral matfisk.

Länsstyrelsen stöttar bildandet av klimatnätverk

I de kommuner klimatnätverk finns har visat sig att de fyller en viktig funktion. Länsstyrelsen vill därför underlätta bildandet av klimatnätverk i övriga kommuner och tillhanda håller därför hjälp i nätverkets startfas. När klimatnätverket har en grund att stå på, fasas länsstyrelsens roll ut.  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på tel: 070-580 46 63 eller via e-post: info@omstallningtranas.se

Text: Eva Götbrink

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed