In Transition 2.0

In Transition 2.0 är den nya filmen från Transition Network, som fångar inspirerande historier om omställningsinitiativ runt om i världen. Filmen visar hur vi kan möta osäkra tider med kreativitet, initiativ och ”engagerad optimism”.
Om FILMEN
In Transition 2.0 är en inspirerande neddykning i omställningsrörelsens mångfald. Den visar berättelser från hela världen. Du kommer att höra om samhällen som skapar egna valutor, odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital valuta och inrättar egna solenergibolag. Omställning är en idé som spridits som ett virus, ett socialt experiment som handlar om att bemöta osäkra tider med lösningar och optimism. Här finns berättelser som inger hopp.

VARFÖR ÄR DEN VIKTIG
Filmen är viktig för Sverige för att den visar att mycket av det vi redan gör är omställning, även om vi inte alltid använder just det begreppet. Många personer – en bred publik – kommer att känna igen sig i filmen.

Det kan vara folk som intresserade av alternativa valutor, trädgårdsintresserade, permakulturister, ekoby-folk, människor som är engagerade i integration, och personer som är med i lokala utvecklingsgrupper t.ex inom Hela Sverige skall leva

http://www.intransitionmovie.com/

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed