Hur Omställning fungerar

Oljepriset går upp, och det gör också vårt hushåll räkningar.

Vad gör du åt det?
Vad kan vi göra åt det?
Hur tror du världen kommer att se ut som 20 år?

Dessa är de typer av frågor som folk började fråga i Kinsale Irland 2005. Många av de svar de kom med gav upphov till Transition idé. Här nera ser man Rob Hopkins, en av grundarna av Transition,

Två centrala aspekter av vårt arbete är omlokalisering och att bygga resiliens:

Omlokalisering – Vi arbetar för ”lokalisering”, att mötet vår grundläggande behoven lokalt (mat, byggmaterial, energi …). detta erbjuder stora potential för våra lokala ekonomier, samtidigt som det minskar olje sårbarhet och koldioxidutsläpp.
Resiliens – Ett centralt begrepp inom transitionrörelsen är det engelska ordet resilience. På svenska översätts begreppet med resiliens. Ett resilient lokalsamhälle klarar att stå emot tuff a förändringar och snabbt komma på fötter igen. Hur många ben står lokalsamhället på för sin försörjning? Ett tåligt lokalsamhälle bör ha många olika näringar.

I praktiken fungerar Omställning genom att bjuda in människor till att äga processen, genom att inte påstå att ha alla svar, men att uppmuntra kreativitet och genom att bygga nätverk med andra organisationer. Den är baserad på en modell som kallas ”projektstöd”, det vill säga att den roll som Omställning har är att stimulera till och stödja, snarare än att inneha och förvalta ett stort antal projekt. En väsentlig del av Omställnings metoden är visions arbete. Vi tror på en positiv vision om framtiden och arbeta för att göra det Verklighet.

Share

Comments are closed