Grupper & projekt

Klimatnätverket REkonomi kliMAT  Kultur Sen 2009 har folk kommit tillsammans i Tranås för att kolla på hur man kan förbereda sig lokalt för de två problem klimatförändringar och oljetoppen – och hur vi kan gör vår lokalsamhället mer resilient (uthållig) inför dessa förändringar. Vi fann det lättare att titta på olika tema och se hur dessa ska affekterad, eller skulle kunna stärkas och utvecklas - liksom att använda denna möjlighet att skapa den typ av förändringar som både ger mening vid dessa tider, men som också var positiva förändringar vi skulle vilja se i vår lokal samhälle.

Stadsodlingsgrupp i Tranås, Intresset för stadsodling ökar och vi vill inspirera.

Mer odling i staden! Odling gör städer till vackrare, intressantare och mer hållbara platser. Att odla i staden är inte ett nytt fenomen, men de senaste åren har en odlingsvåg svept fram över  världen och det odlas på hustak och bakgårdar, på ödetomter och i parker. Denna odlingsvåg har även … Fortsätt läsa

Share

Gemensam Sak – attityd och värderingar

GS-kartan

Världen står inför några stora, allvarliga och växande problem som alltifrån global fattigdomen, mänskliga rättigheter, till övergrepp mot barn, och miljöförstöring. Men hittills har vi bara kunnat ta små steg mot att lösa dem. Varför? Makten från olika särintressen är omöjlig att ignorera, men en annan förbisedd huvudfaktor, är att … Fortsätt läsa

Share

Vad kan man göra vid offentlig upphandling? Hur får man med lokala producenter?

upphandlingsforum

www.upphandlingsforum.se Utmaningen: För att göra en bra upphandling måste man ha kännedom om marknaden. När det gäller offentlig upphandling av livsmedel innebär det god kännedom om de möjliga leverantörer som finns, även små och medelstora leverantörer lokalt. Upphandlingsunderlag som ger möjlighet även för små och medelstora leverantörer att delta och … Fortsätt läsa

Share

Ett informations insats som vill bidra till fler medvetna konsumenter som vågar fråga i butiker om varans innehåll och att välja giftfritt.

våga-fråga

Våga fråga – välj giftfritt när du shoppar! Vi vill minska användningen av farliga kemikalier i samhället Alla varor innehåller kemiska ämnen En del ämnen är farliga och kan påverka människors hälsa och miljön negativt. De ingår i de material och komponenter som varorna är tillverkade av. Kemiska ämnen kan … Fortsätt läsa

Share

KliMAT

tkliMAT

 Bli klimatsmart med mat – kliMAT! Med lite enkel hushållning av vår mat kan vi alla bli miljösmarta. Mindre spill och medvetna val av råvaror har en positiv påverkan på både klimat och plånbok. Här hittar du åtta handfasta tips för att göra din mat mer klimatsmart:       … Fortsätt läsa

Share

Klimatnätverket på gång i Tranås

Stråkendimma

Ett klimatnätverk håller på att starta i Tranås. Människor som vill göra något åt klimatförändringarna träffas för att fika och prata. Syftet med träffarna är att lära och få inspiration av varandra samt – för dem som vill – att diskutera och planera gemensamma kampanjer och aktiviteter. Det är upp … Fortsätt läsa

Share

Närodlat.nu

100716 Karta

Välkommen att besöka www.narodlat.nu! Här kan du hitta en mängd närproducenter av livsmedel runt Tranås och Sommenbygd. Närodlat.nu initierades av och drivs av gruppen OMSTÄLLNING TRANÅS & samverkan i Sommenbygd  en oberoende verksamhet som vill verka för en mer hållbar samhällsutveckling. Projektet utgick ifrån landsbygden kring Tranås i samverkan med … Fortsätt läsa

Share

Anagram

ANAGRAM – ett nätverk för miljöansvariga i Tranås näringsliv Bakgrund Omställning Tranås har under projektets gång fått olika signaler från företrädare för näringslivet i Tranås att det skulle vara bra med ett nätverk för miljöansvariga i kommunen. Liknande efterfrågan uppkom i samband med att Tranås kommun skulle sätta igång ett … Fortsätt läsa

Share

Comments are closed