Gemensam Sak – attityd och värderingar

Världen står inför några stora, allvarliga och växande problem som alltifrån global fattigdomen, mänskliga rättigheter, till övergrepp mot barn, och miljöförstöring. Men hittills har vi bara kunnat ta små steg mot att lösa dem. Varför? Makten från olika särintressen är omöjlig att ignorera, men en annan förbisedd huvudfaktor, är att värderingar motiverar människor.

Dagens samhälle genomsyras av värderingar som fokuserar på ekonomisk framgång, status och individualism. Istället för att utmana denna utveckling har de krafter i samhället som arbetar för hållbarhet och rättvisa anpassats sig efter denna förskjutning. Vi tar beslut utifrån våra värderingar istället för basera dem på fakta och vi använder fakta som argument för att förstärka vår position.

Vi behöver en ny strategi: Att erkänna betydelsen av värderingar och attityder! Vi behöver ta hänsyn till hur de saker vi vill ha eller vill göra som kan förstärka eller försvaga värderingar. Vi behöver samarbeta över olika sektorer för att få en förståelse för avgörande värderingar för att säkerställa en varaktig förändring.

Röster om rapporten:
”…the most interesting report I have read this year.” George Monbiot i ’The Guardian’
www.monbiot.com/2010/10/11/the-values-of-everything/
”Miljörörelsens anpassning till konsumtionssamhällets logik är en återvändsgränd. Om  miljöutmaningarna ska kunna tacklas krävs inget mindre än ett värderingsskifte, bort från det snäva egenintresset.” Tidningen Effekt nr 1/11, www.effektmagasin.se

Gemensam sak sidan har information och diskussions forum för att lära sig mer.

Den 17-18 februari 2012  ledde Richard Hawkins, PIRC, en workshop i Stockholm som handlar om hur våra värderingar styr vårt agerande i rättvise och miljörfrågor. Över 100 deltagare deltog i  Gemensam sak konferensen  Här finns video och PDF information från de dagar.

 

 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed