Framtidsveckan

Framtidsveckan – för en hållbar framtid

Framtidsveckan är en unik manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen!

Varför Framtidsvecka?

Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser där miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Vi vill öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns i vårt län genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete.

Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget initiativ ordnar publika arrangemang. Samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.

Starta en egen Framtidsvecka

Konceptet Framtidsveckan är initierat av Studiefrämjandet men ”ägs” inte av någon.  Målsättningen är att det ska vara ett brett samarbetsprojekt, byggt på ett lokalt engagemang med starkt underifrånperspektiv. Flera aktörer är välkomna att ta stafettpinnen och arrangera en egen Framtidsvecka och grundmaterialet, loggor mm är det fritt att använda. Kontakta Studiefrämjandet för mer information och tips.

Vi hjälper er att komma igång med planeringsarbetet, ordna inspirationsmöten mm.

 

Kontaktperson riks: Anders Persson, Tel 076-778 60 75, E-post: anders.persson@studieframjandet.se

Kontaktperson Jönköpings län: Colm Ó Ciarnáin, Tel 070580 4663, E-post: info@omstallningtranas.se

 

 

Share

Comments are closed