Förstudien 2011-12

Projektet har skett utifrån hypotesen att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang och andra som vill jobba med det med inte vet hur.

Om vi kan skapa kontaktytor och knyta samma dessa i nätverk ökar vi möjligheten att tillsammans jobba vidare med omställningsarbetet. Vi började med frågan ”Varför ska vi ställa om?”. Sedan skapade vi de konceptuella ingredienser som vi vill använda för att gå från klimatförändringar, peak oil och ekonomisk kris till omställning. Arbetet har delats upp i tre vägar mot vår framtid.

1. DIALOG. Framtidsforum där vi besökt människor från flera delar av samhället och fört en dialog om omställningsarbete.

2. VISUALISERING. Framtidsveckan där vi tillsammans med de vi pratade med skapade en tidning där alla fick berätta vad omställning betyder till dem. Vi också tog chansen och organiserade över 60 evenemang under en vecka så att människor i Sommenbygd hade chansen att praktiskt se vad omställning handlar om.

3. VERKSAMHET. Mo-gäng. Vad är ett Mo-gäng? Kunskap finns! Genom att skapa nya kontakter byggs en ”verktygslåda” upp. Varje person/organisation är en modul. Om vi kopplar ihop olika moduler kring ett problem så skaps ett Mo-gäng (ett gäng med moduler). Flera moduler som jobbar tillsammans = 1 mo-gäng!

 

 

 Klicka på bilderna nedan för att se varför vi ska ställa om:

          

De tre hot mot ett hållbart samhälle Läs mer …

Här är tre av de viktigaste rapporter från omvärlden som vi baserade vår tolkning av vad de störste hot mot ett hållbar samhälle kunna vara:

1. World Economic Forum’s rapport Global Risks 2011 (Davos) www.weforum.org/ Bedömer att de tre största riskerna och påverkan på den globala ekonomin är: klimatförändringar, ”extrema energiprissvängningar” och finanspolitiska kriser.

2. Peak oil Report Implications of Resource Scarcity on Security (BundeswehrTransformationCenter- Future Analysis department (tyska militären)) www.peakoil.net/files/German_Peak_Oil.pdf Rapporten beskriver hur oljetoppen kommer att ge sociala och ekonomiska konsekvenser för vårt samhälle och att de kommer att vara omfattande, med stor potential till marknadskollaps, politisk instabilitet och omätbara kedjereaktioner.

3. Sustainable energy security (Lloyds & Chatham House Rapport) www.chathamhouse.org “…..energisäkerhet är nu oskiljaktigt från övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och affärsplaner bör förbereda sig för denna nya verklighet.”

 Våra fyra ingredienser:

Under projektet vi använde oss av 4 ingredienser för att strukturera vår arbete, och de var:

        

1. Framtidsforum

Under förstudien träffade vi folk från bland annat, Studiefrämjandet, Astrid Lindgrens Hembygd – Leader, Tranås Posten, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva, Tranås Kommun, Transition Network International, Omställning Allingsås, Svenska Kyrkan, Coompanion, Klimatnätverket i Aneby, Wexford Arts Centre, Wexford Mayor, Eco Evoiution, Statistician Climate Change Depatment of Environment  Irland, Stadsjord, ABF, Leader Sommenbygd, Hushållningssällskapet, Omställning Örebro, Omställning Värmdö, Vuxenskolan, Regional Matkultur Småland, Tranås Energi, Energi- och klimatrådgivare Ydre kommun, Kreativitetshuset Lyan Österbymo, Landsbygdsrådet Tranås Kommun, Högskolan i Jönköping, Sensus, Tranås Utbildnings Centrum, tidning Effekt, Statliga Upphandlingsutredaren, Leader Mellansjölandet., Ekobanken, Regionförbundet i Jönköpings Län. För att titta på hela listan   Läs mer…

2. Framtidsveckan

Här kan du titta vidare på både tidningen och programmet för Framtidsveckan som organiserades under projektet. Läs mer ….

3. Mo-gäng

De mo-gäng som vi såg potential i för vidare utveckling av omställningsarbetet i regionen.

Omställnings samarbete mellan tre stora studieförbund. Klimatnätverket    Anagram   Kultivera   Upphandlingsforum  Siesta Modellen

Presentations material

Här kan man läsa eller ladda ner den Presentationen som användes under projektet …

 

Share

Comments are closed