Anagram

ANAGRAM – ett nätverk för miljöansvariga i Tranås näringsliv

Bakgrund

Omställning Tranås har under projektets gång fått olika signaler från företrädare för näringslivet i Tranås att det skulle vara bra med ett nätverk för miljöansvariga i kommunen. Liknande efterfrågan uppkom i samband med att Tranås kommun skulle sätta igång ett stort energieffektiviseringsprojekt i samarbete med bland annat Linköpings universitet. Omställning Tranås ville gärna bidra på något sätt i projektet och vi bestämde då att ett bra sätt att göra det skulle kanske kunna vara genom att starta upp ett nätverk för miljöansvariga ute på företag i Tranås kommun.

Inför framtidsveckan togs en kontaktlista över miljöansvariga fram och inbjudningar till ett första möte skickades ut.

Verksamhet

Torsdagen under framtidsveckan hölls ett första möte för nätverket som en del av den information kommunen anordnade samma dag för att informera om det kommande energieffektiviseringsprojektet. Omställning Tranås informerade om sin verksamhet och filosofi samt höll i en inspirations-workshop. Det bestämdes även att nätverket fortsättningsvis ska vara öppet för alla intresserade att delta, att det initialt främst kommer att handla om något förlängda lunchträffar utan krav på anmälan (man betalar sin egen lunch) och att målet ska vara att nätverket träffas den sista torsdagen varje månad.

Därefter har ytterligare två lunchmöten hållits där temat har varit hur man sätter miljömål respektive hur man mäter miljömål. Intresset har funnits men tyvärr har många varit förhindrade och inte kunnat komma.

Erfarenhet och framtid

Vi kan konstateras att intresset finns men att det tar viss tid att arbeta in konceptet. Troligen kan det komma att krävas lite mer konkret information/verksamhet för att det ska vara intressant för företag att lägga tid på. I framtiden skulle vi vilja utveckla konceptet och konkretisera det än mer. Tänkbara inslag kan vara studiebesök på andra företag, intressanta lunchgäster, gemensamma utbildningar mm. Det vore inte minst intressant att se hur det skulle gå att utveckla ett mer traditionellt nätverkskoncept med omställningens koncept och idéer.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed