Aldrig mer en Framtidsvecka?

Rubriken är till för att provocera, men den rymmer också spår av sanning. När vi på Studiefrämjandet fick frågan om att ta initiativet till den här Framtidsveckan så var det med viss tvekan från mitt håll.

Vad är syftet och vad är målet frågade jag mig? Framtidsveckan vill visa på goda exempel och väcka djupt engagemang för en snabb omställning till ett hållbart och motståndskraftigt lokalsamhälle. Vi står inför enorma hotbilder, i form av klimatförändringar, oljetoppar och social oro och det finns ingen tid att förlora. Den förändring av vårt livsmönster som måste ske, måste ske NU! Imorgon är det tyvärr för sent. Om inte den här Framtidsveckan följs av konkreta förändringar hos mig och dig som individer, på kommunal och politisk nivå så är målet, dessvärre, långtifrån nått.

Pojken på omslaget är min son Edwin. Han fyllde nyss fyra och det är för honom jag väljer att kämpa. Vi har alla barn i vår närhet som förtjänar vårt fulla engagemang.

De flesta av oss idag har en livsstil som spelar högt, med deras liv som insats. Vår dagliga överkonsumtion äventyrar på ett skrämmande och nära sätt våra barns framtid på den här planeten. Den insikten ger mig dagligen rysningar av obehag. Att blunda för det tjänar dock inget till. Jag vet inte

hur det är för dig, men för min egen del vill jag att min son någon gång ska kunna känna stolthet över mina gärningar. Jag är absolut inget föredöme idag men jag lovar att mina försök till förändring inte stannar vid den här Framtidsveckan.

Varje vecka framöver måste bli en framtidsvecka i våra liv, och varje handling och beslut måste fyllas med visionen om en annorlunda, resurssnål och rättvis värld. Att bara ta de små klimatsmarta stegen räcker inte längre! Framtiden fodrar av oss att vi helt växlar om spår. Vi står inför något helt nytt och omställningen kommer inte att bli lätt. Därför behövs den här Framtidsveckan för att visa goda exempel på människor i vår absoluta närhet som vågat ta ett första kliv mot ett annat sätt att leva och tänka. Alla dessa människor ger mig hopp inför framtiden och de ger mig också mod att själv påbörja en större omställningsprocess av det vardagliga livet.

Framtidsveckan har växt och blivit större än vi någonsin kunde föreställa oss. Det är mycket glädjande och samtidigt utmanande. Mycket kan hända och allt kanske inte blir som man tänkt sig. Ingen kan dock

klandra någon av alla oss som deltar för att vi inte försöker.

Framtidsveckan är sprungen ur en minimal budget men istället finns massor av ideellt engagemang från enormt många människor. Det är stort att få ta del av! Just idag är jag stolt över mitt landskap och jag tror, och hoppas, att den riktigt stora omställningen startar här hos oss, i Sommenbygden! Och den startar NU!
Välkommen till framtiden!

av Anders Persson


 

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed