Affärsmodell. Går et att skapa en affärsmodell som fungerar i ett hållbart samhälle?

affarsmodell
Svaret är JA! I den här workshopen får vi verktygen för hur den ekvationen går ihop. Genom att använda permakulturensprinciper kan man skapa balans mellan hållbarhet och en budget i balans.

Lokal ekonomisk raket

För första gången på flera generationer verkar nästa generation komma att ha det mycket svårare än den föregående. Det harvuxit fram en insikt att det kanske inte planeras några räddningspaket från någon myndighet, utan att det är dags för vanliga människor att åstadkomma något själva.
Workshopen samlar lärdom från de initiativ som är på gång i Sverige och på andra platser, presenterar en rad verktyg och
tillvägagångssätt som kan användas för att stimulera Er lokala ekonomi till nästa nivå.
Till raketen erbjuder vi även en ny handbok i lokalekonomisk utveckling.
Workshopen är ett samarbete mellan Omställningsrörelsen, JAK bank samt Lokalekonomerna.

Exempel från innehållet:

• Lokal identitet
o Hur kan man skapa nya mötesplatser och mötesformer; inventering av områdets tillgångar, lokala kulturfestivaler, marknader,
grannskapssamarbeten mm
• Uppmuntra lokalt företagsamhet
o Från smått till stort – från att mötas för att göra gemensam inköp till att skapa lokala investeringsbolag
• Underlätta för att köpa lokalt
o Från enkla broschyrer till samarbete med egna kommunen, lokala valutor etc.
• Samla folk för att investera lokalt
o Här redogör vi bl.a. för hur man har använt JAK:s stödspar, skapat lokala investeringsmässor och lokala energiföretag.¨
Verktygen
• Mötesformer: Hur vi organiserar oss i olika events, arbetsgrupper, intressegrupper m.m.
• Investeringsformer: Vi går igenom olika former av investeringar och sätt att organisera sig. Här inkluderas också stödspar, lokala
bolag, enkla bolag, mikrofonder osv.

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed