Framtidsveckan 2012

Inbjudan   **Presentation **    Tidningen  Programmet   Framtidsveckan.se

Under vecka 13 2012 samordnade vi Framtidsveckan som var ett bra verktyg för att lyfta fram pågående omställningsarbete och arbete med hållbarhet. Det låg i linje med vårt arbete med att skapa nätverk på gräsrotsnivå, skapa synergieffekter och göra det möjligt för dem som är delaktiga att skapa egna nätverk samt skapa nya mötesplatser.

 Beskrivning

Framtidsveckan är Sveriges största manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget Initiativ ordnar publika arrangemang. Samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.Det är ett samarbetsprojekt där olika lokala aktörer på eget initiativ ordnar aktiviteter med ett Hållbarhetsperspektiv för sina respektive målgrupper. Genom att lyfta hållbarhetsfrågorna samlat under en veckas tid i hela länet sätter vi fokus på området och når ut till en bred allmänhet. Vi arbetar utifrån såväl miljö-, energi- och tillväxtperspektiven. Jönköpings län rymmer stora möjligheter och vi har mycket att bidra med när det gäller hållbar utveckling.

Framtidsveckans Tidning

Framtidsveckans Tidning var skapat av Omställning Tranås i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tranås Posten. Artiklarna skrivs av företag, föreningar, individer, myndigheter, journalister nationellt och lokalt, högskola personal kyrkan och kommuntjänstemän. Tidningen innehåll 29st artiklar och information om 60 st lokala evenemang skapat av deltagarna själva.

Evenemang

Evenemangerna var av karaktär, workshops, seminarier, evenemang, utbildning, uppvisningar, underhållning, möte och kurser.

Arrangör

Tranås Kommun, Länsstyrelsen, ABF, Sensus, Studiefrämjandet, NBV, Vuxenskolan, Svenska kyrkan, Vi Finns, Fairtrade City, Svenska Trädgård, Hushållningssälskap, Gemensam Sak, Kreativitetshuset Lyan, Regionala Mat kultur, Tranås Energi, TUC Yrkeshögskolan,  Tranås slöjdförening, Omställning Tranås, Hela Sverige Ska Leva, och flera privat aktör.

 

Share

Comments are closed