Hushållen är optimistiska om framtiden och sin ekonomi.

Sverige har hittills klarat sig lindrigt undan den globala finansiella krisen. Bostads-priserna är fortfarande stabila till skillnad mot många andra länder. Sveriges beredskap är god?

 

Hushållen är optimistiska om framtiden och sin ekonomi. De konsumerar med lånade pengar. Många menar att storleken på hushållens skulder börjar närma sig smärtgränsen, för vad man klarar av.

Men det är stor skillnad mellan äldre och yngre hushåll. En . ärdedel av äldre hushåll är skuldfria men unga hushåll har stora skulder. De skuldsätter sig för resten av sitt liv och lever mycket farligt om bostadspriser och värdepapper faller, det blir arbetslöshet eller kostnaden för boräntor stiger. Kan detta inträffa? Och hur skulle i så fall ett sådant scenario se ut?

Dubbla budskap om inte finanskrisen är över, utan endast bromsats upp av räddningsaktioner från

våra länders centralbanker, är risken stor att bostadspriser, aktier och andra värdepapper sjunker i värde och att arbetslösheten tar fart rejält.

Under den pågående finanskrisen har, inte regeringen men väl Riksbanken och andra inblandade, alltid haft dubbla budskap. Först en utförlig och positiv tolkning av de tecken på en vändning som de kan se, och sedan en kort varning – man får inte glömma att det faktiskt kan bli ett bakslag. Ständigt nya lån har varit patentmedicinen till stater som hamnat i ekonomisk kris. Som till exempel Irland, Grekland och Portugal. En del av dessa lån ska omsättas under 2011 och då kommer finanskrisen upp till ytan igen. Vem ska låna dem pengar och till vilken ränta? Det finns en gräns för hur långt man kan gå. Är den gränsen nådd?

Högre boräntor oundvikliga En annan tänkbar utveckling är ökade kostnader för våra boräntor. Stigande oljepriser ger stigande priser på livsmedel och råvaror. Och centralbankerna höjer de korta räntorna så fort de tror att infl ationsförväntningar håller på att slå rot hos allmänheten, vilket i sin tur driver upp boräntorna. Händelserna i Mellanöstern och Nordafrika kan mycket väl innebära att de senaste två årens prisstegringar fortsätter.

Det är egentligen allt som behövs för att scenariot med ökade boräntor ska inträffa. En kommande brist på energi, främst olja, innebär att scenariot är oundvikligt. Unga människor med stora skulder bör därför omedelbart se över sin ekonomi och överväga om det inte är dags för en omställning till ett liv där man inte är beroende av fossila bränslen som olja.

TEXT: OSCAR KJELLBERG

Share
Bookmark the permalink.

Comments are closed